FSC®
W NOTEDECO posiadamy certyfikat Forest Stewardship Council®

Kiedy drewno opuszcza las z certyfikatem FSC, zapewniamy,że certyfikowane firmy w całym łańcuchu dostaw spełniają nasze standardy, tak aby w przypadku produktów zawierających logo FSC mieć pewność, że zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. W ten sposób certyfikacja FSC pomaga podejmować etyczne i odpowiedzialne decyzje w lokalnym supermarkecie, w księgarni, w sklepie z meblami i w wielu innych miejscach.

Jako Notedeco oświadczamy, że obecnie oraz w przyszłości tak długo jak trwa powiązanie z FSC, nie będziemy mieli bezpośredniego ani pośredniego udziału w poniższych nieakceptowalnych działaniach:

  1. Nielegalnego pozyskiwania drewna oraz handlu nielegalnym drewnem lub innymi produktami pochodzenia leśnego;
  2. Naruszania praw człowieka oraz praw zwyczajowych w ramach operacji leśnych
  3. Niszczenia chronionych terenów leśnych o wysokich walorach przyrodniczych w ramach operacji leśnych;
  4. Znaczącego przekształcania terenów leśnych na plantacje lub tereny nieleśne;
  5. Wykorzystywania organizmów modyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych
  6. Naruszania jakichkolwiek podstawowych konwencji MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY, jak określono w Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy.
Do pobrania:

Deklaracja odnośnie FSC-POL-01-004